Konkurs na pracę magisterską

Szanowni Absolwenci WSA, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

 

Do konkursu można zgłaszać prace, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2015 i 2016. Prace można nadsyłać w terminie do 31 marca 2017 r. W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac przyznane zostaną następujące nagrody: I miejsce - 5000 zł, II miejsce - 3000 zł, III miejsce - 2000 zł. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje szczegółowe dostępne są na stronie www.irwirpan.waw.pl.